Brahmin

brahmin

Priester, dominee, prediker, shaman.

De Brahmin bezigt zich niet met zaken in het hier en nu maar met zaken in het hiernamaals. Waarom je zorgen maken over het tijdelijke als je kan baden in het eeuwige? De Brahmin kijkt naar goed en kwaad; naar moraliteit. Hij streeft naar puurheid. Hij zal zijn handen nooit vuil maken, liever sterft hij in soberheid en met schoon geweten.